گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی- اخبار و رویدادها
برگزاری دومین نشست شورای فرهنگی دانشگاه در سال 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۳ | 

AWT IMAGE دومین نشست شورای فرهنگی دانشگاه،در تاریخ 96/3/27 روز شنبه دفتر در ریاست دانشگاه برگزار خواهدشد.

نشانی مطلب در وبگاه گروه طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://rds.iust.ac.ir/find-117.17416.50002.fa.html
برگشت به اصل مطلب